บริการของเรา

WWW.SKTRANSPORT2009.COM

SK TRANSPORT       WWW.SKTRANSPORT2009.COM

เปิดให้บริการด้าน Logistic มากว่า 10ปี 

ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าจำนวนมาก  จนได้รับคัดเลือกจาก

Kapook.com  ให้เป็น1ใน     9 ชิปปิ้งที่ชาวเน็ตเทใจให้

SK TRANSPORT    ให้บริการการครอบคลุมงานด้าน Logistic

ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ   

โดยสามารถจัดการขนส่งสินค้าทั้ง ทางทะเล และทางอากาศ  

รวมทั้ง การขนส่งทางรถบรรทุกข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

ได้แแก่ 

     - ประเทศลาว

          - ประเทศเมียนม่า

          - ประเทศกัมพูชา

          - ประเทศมาเลเซีย

บริการพิธีการศุลกากร ขาเข้า  และขาออก (Shipping Clearance)

และบริการอื่นๆในด้านLogistics  เช่นแพคกิ้งสินค้า, โกดังให้เช่า

*ครบวงจร *ทางเรือ *ทางเครื่องบิน *เคลียร์ชิปปิ้ง

*รถบรรทุกข้ามแดน

*เอกสารครบถูกต้องตามกฎหมาย

นำเข้าสินค้าจากจีน แบบเต็มตู้ และไม่เต็มตู้

หรือ ส่งออกสินค้าไปให้ลูกค้าที่ประเทศจีน 

จุดเด่นคือมีเอกสารถูกต้อง  นำไปใช้ทางบัญชี ส่งสรรพากรได้

*เอกกสารครบ *ไร้กังวล

*บริการครบจบที่เดียว *เยอะน้อยก็ส่งได้

ขนส่งทางทะเล

Sea Freight

บริการขนส่งสินค้าทางทะเล  

นำเข้าสินค้าจากทุกพอร์ตทั่วโลก

และส่งสินค้าออกไปยังทุกประเทศทั่วโลก (ที่มีทะเล)

สินค้าจำนวนมาก หรือน้อย สามารถขนส่งได้

ขนส่งทางอากาศ

Air Freight

บริการขนส่งทางอากาศ  

นำเข้าสินค้าจากทุกประเทศทั่วโลก

และส่งสินค้าออกไปยังทุกสนามบินทั่วโลก

*สินค้าเร่งด่วน *เสียง่าย  *น้ำหนักน้อย

รถบรรทุกส่งสินค้า

ภายในประเทศ และข้ามแดน

รถบรรทุกขนส่งในประเทศ

และ ขนส่งข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

เช่น  เมียนม่า ลาว กัมพูชา  มาเลเซีย

*กะบะ4ล้อ *หกล้อ *สิบล้อ *รถพ่วง

ดำเนินพิธีการศุลกากร

Custom Clearance

ดำเนินพิธีการศุลกากร ทั้งขาเข้า และขาออก

ตรวจสอบพิกัดภาษีศุลกากร

*เคลีียร์ชิปปิ้ง *ของติดกรมศุล

*ของติดสนามบิน

บริการอื่นๆ(แพคกิ้งสินค้า 

& ขนย้าย & ประกันภัย เป็นต้น)

การจัดการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ทั่วไป

แพ๊คกิ้งสินค้า ตีลังไม้ป้องกันสินค้า

การจัดทำประกันการขนส่ง โกดังจัดเก็บสินค้า

ขนส่งย้ายสินค้า ขนส่งออฟฟิต ย้ายบ้าน