สินค้าต้องห้ามที่บริษัทฯไม่รับจัดส่ง

 

สินค้าประเภทผัก ผลไม้ และอาหารสด, สิ่งมีชีวิตทุกชนิด, สิ่งผิดกม., วัตถุมีพิษ, วัตถุระเบิด, สารเคมี, แร่, ทองคำ เงิน ธนบัตร, ชิ้นส่วนสัตว์ มนุษย์ รวมถึงขี้เถ้า, สิ่งของสกปรก, วัตถุโบราณ, สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์, ยา, สินค้าที่อยู่ในสภาพการบรรจุที่ไม่สมบูรณ์

© 2023 by Fly Right Movers. Proudly created with Wix.com

CONTACT

Phone: 063-2185169

            061-951-6544

Email: sktransport.2009@gmail.com

Line: @sktransport

WORKING HOURS

Mon - Fri: 8.30 am - 17.30 pm

​​Saturday: 9.00 am - 17.00 pm

Phone:  063-218-5169

              061-951-6544

Email:  sktransport.2009@gmail.com

Line:   @sktransport