Search
  • info numkao-china.com

นำเข้า-ส่งออก ให้ถูกกฎหมาย..สบายใจไร้กังวล

ปี 2563 เป็นต้นไป กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์หลายๆฉบับ


จะเริ่มมีผลบังคับใช้ เพื่อควบคุมพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่นอกระบบภาษี


โดยเฉพาะ E-Commerce ขนาดเล็กๆที่ไม่ได้จดบริษัท ไม่ได้เข้าสู่ระบบบัญชี

ไม่เคยเสียภาษีเข้ารัฐ


การนำเข้า-ส่งออกสินค้าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะถูกตรวจสอบ

เพราะพ่อค้าแม่ค้า อาจจะนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายในประเทศไทย

หรือ ส่งออกสินค้าไทยไปขายยังต่างประเทศ


ดังนั้นการนำเข้า-ส่งออกสินค้าแบบ*หลบเลี่ยงภาษีจะทำได้ยาก หรืออาจจะถูกตรวจสอบย้อนหลังได้

พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์  หรือSME ควรปรับตัว

มาใช้การนำเข้า-ส่งออก แบบถูกต้องมีเอกสารครบถ้วน

เพื่อความสบายใจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

การนำเข้า-ส่งออก มีกระบวนการ มีขั้นตอน และเอกสารมากมาย รวมทั้งเกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนหลายส่วนงาน ทำให้ผู้นำเข้าจำนวนมากไม่สะดวกที่จะศึกษา และดำเนินการ จึงเป็นเหตุให้ผู้บริการขนส่ง หรือชิปปิ้งบางส่วนเห็นช่องทางในการอำนวยความสะดวก เข้ามาช่วยประสานงานจัดการขนส่งให้ เรามาดูข้อสังเกตง่ายๆครับว่า บริการชิปปิ้ง หรือขนส่งที่เราใช้บริการนั้น เป็นวิธีที่ถูกต้องตามกระบวนการศุลกากรหรือไม่ (ซึ่งถ้าไปถามตรงๆทุกขนส่งก็ต้องบอกว่าถูกกฎหมายอยู่แล้ว)


(ส่วนมากจะพบในชิปปิ้ง หรือขนส่ง ที่คิดค่าบริการแบบเหมา แบบตามกิโลกรัม หรือตามลูกบาก์ศเมตร)

#โดยมีวิธีตรวจสอบง่ายๆดังนี้ครับ...


1. มีการขึ้นทะเบียนผู้นำเข้ากับทางกรมศุลกากร เป็นชื่อของผู้นำเข้า(เจ้าของสินค้า)เองหรือไม่ 2. มีเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าภาษีนำเข้าจากทางกรมศุลกากร (โดยระบุชื่อของผู้นำเข้า) (เอกสารนี้เป็นเอกสารจากทางราชการ คือกรมศุลกากร)

(ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีนำเข้าจากทางกรมศุลกากร) 3. มีใบขนสินค้าขาเข้าที่ระบุชื่อผู้นำเข้า และรายละเอียดสินค้าอย่างครบถ้วนหรือไม่ เบื้องต้นดูที่ 3 ข้อนี้เป็นหลักๆครับ หากว่ามีครบ ก็หายห่วง

แต่หากว่าทางขนส่งที่ท่านใช้บริการนั้นไม่มีเอกสารเหล่านี้ ให้สันนิษฐานเบื้องต้นว่ากระบวนการนำเข้า-ส่งออก น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ แม้ว่าขนส่งจะอ้างว่าเป็นบริการแบบเหมารวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วก็ตาม

 

สุดท้ายนี้สำหรับท่านที่คิดว่าทำมาตั้งนานไม่เห็นเคยโดนตรวจสอบ


คิดว่าทางราชการ หรือกรมสรรพากรไม่รู้หรอก


คนทั้งประเทศตั้งเยอะจะตรวจหมดได้อย่างไร คงไม่มาตรวจเราหรอก คงไปตรวจรายใหญ่ๆมั้ง

หรือท่านที่กำลังคิดหาวิธีหลบเลี่ยง หาช่องโหว่ของกฎหมาย


อย่างที่เรียนข้างต้นครับว่า ทางราชการจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจสอบ และออกกฎหมายมาบังคับใช้เรื่อยๆ ทำให้สุดท้ายยังไงก็หนีไม่พ้นครับ


ทั้งหมดนี้ไม่คุ้มแน่ หากการหาช่องโหว่หลบเลี่ยงของท่านมาถึงทางตัน หรือหากวันนี้ท่านไม่โดนตรวจสอบ แต่ไปโดนในอีก5ปี 10ปีข้างหน้า ใ

นวันที่กิจการกำลังเจริญเติบโต ธุรกิจต้องการผู้นำแต่ท่านต้องมาติดคุก และเสียค่าปรับจำนวนมหาศาล


ดังนั้นเข้าระบบการนำเข้า-ส่งออกให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งแต่วันนี้ครับ เพราะการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของทุกคน รวมทั้งยังเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจของท่านให้มีความยั่งยืน อย่างมั่นคงด้วยครับ

 

ติดต่อสอบถามทางทีมงาน SKTRANSPORT

Phone: 063-2185169 , 061-951-6544

Email: sktransport.2009@gmail.com

Line: @sktransport1,599 views0 comments

Recent Posts

See All