บริการอื่นๆ

แพคกิ้งสินค้า   & ขนย้าย & ประกันภัย เป็นต้น

SKTRANSPORT

แพคกิ้งสินค้า   & ขนย้าย & ประกันภัย

SKTRANSPORT     มีบริการแพคกิ้งตีลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่งสินค้า

และการทำประกันภัยความเสี่ยงหายจากการขนส่งอีกด้วย เป็นต้น

รวมทั้งโกดังสินค้าให้เช่า บริการรถขนย้าย สำหรับย้ายบ้าน ย้ายสำนักงานเป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือตรวจสอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

รบกวนคุณลูกค้าเตรียมข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

 1. ที่อยู่ ต้นทาง/ปลายทางที่จะจัดส่งสินค้า

 2. รายละเอียดสินค้า เช่นสินค้าคืออะไร  รูปภาพสินค้า

 3. รายการสินค้า 

 4. จำนวนสินค้า ขนาดสินค้า และน้ำหนักสินค้า

Image by HiveBoxx