รถบรรทุกส่งสินค้า

ภายในประเทศ และข้ามแดน

SKTRANSPORT

นอกจากบริการต่างๆในด้านพิธีการศุลกากร และการนำเข้าส่งออกสินค้าแล้ว

SKTRANSPORT ยังมีบริการรถขนส่งสินค้าภายในประเทศ สำหรับลูกค้าที่ต้องการส่งสินค้า ย้ายบ้าน ย้ายเครื่องจักร-อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น

 

รถบรรทุกขนส่งสินค้าภายในประเทศ 

ประเภทรถที่ให้บริการ

1. รถสี่ล้อขนส่งสินค้า เหมาะสำหรับสินค้า 1-2 คิว น้ำหนักไม่เกิน 1 ตัน

2. รถหกล้อขนส่งสินค้า เหมาะสำหรับสินค้า 3 คิว ขึ้นไป น้ำหนักไม่เกิน 5 ตัน

3. รถหกล้อเฮี๊ยบ ขนส่งสินค้า เหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่มีเครื่องมือในการลงสินค้าที่โกดัง เหมาะสำหรับสินค้า 3 คิว ขึ้นไป น้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน

4. รถสิบล้อขนส่งสินค้า เหมาะสำหรับสินค้าตู้คอนเทรนเนอร์ 20 ฟุต (ตู้สั้น) น้ำหนักไม่เกิน 12 ตัน

5. รถสิบล้อหางยาวขนส่งสินค้า หรือ รถเทรลเลอร์ขนส่งสินค้าท่าเรือ เหมาะสำหรับสินค้าตู้คอนเทรนเนอร์ 40 ฟุต น้ำหนักไม่เกิน 20 ตัน

บริการขนส่งสินค้าข้ามแดน  CROSS BOARDER

ขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (เมียนม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย)

สามารถส่งออกสินค้าผ่านด่านต่างๆ ดังนี้

ประเทศกัมพูชา  ได้แก่ ด่านสังขละบุรี , อรัญประเทศ , แม่กลอง ,บ้านแหลม ,ประจวบคีรีขันย์, มาบตาพุต ,จันทบุรี ,คลองใหญ่

ประเทศลาว  ได้แก่  ด่านท่าลี่ , เชียงคาน , หนองคาย , บึงกาฬ ,นครพนม , มุกดาหาร , เขมราฎ , พิบูลมังสาหาร , ช่องจอม

ประเทศพม่า  ได้แก่ ด่านแม่สอด , แม่สะเรียง , ท่าอากาศยานเชียงใหม่ , แม่ฮ่องสอน , เชียงดาว , แม่สาย , เชียงแสน , เชียงของ , ทุ่งช้าง

ประเทศมาเลเซีย  ได้แก่ ด่านสิชล , กระบี่ , ภูเก็ต , ท่าอากาศยานภูเก็ต , นครศรีธรรมราช , กันตัง , วังประจัน , สตูล , ปาดังเบซาร์ , สะเดา ,  เบตง , สุไหงโก-ลก , ตากใบ , ปัตตานี , ท่าอากาศยานหาดใหญ่ , สงขลา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือตรวจสอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

รบกวนคุณลูกค้าเตรียมข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

 1. ที่อยู่ ต้นทาง/ปลายทางที่จะจัดส่งสินค้า

 2. รายละเอียดสินค้า เช่นสินค้าคืออะไร เอาไว้ทำอะไร รูปภาพสินค้า

 3. รายการสินค้า หรือ อินวอยสินค้า

 4. จำนวนสินค้า ขนาดสินค้า และน้ำหนักสินค้า

5. พิกัด HS CODE (ถ้ามี) 

**เนื่องจากสินค้าแต่ละชนิดมีภาษีที่แตกต่างกัน มีขนาด ,น้ำหนักสินค้าที่แตกต่างกัน และต้นทาง-ปลายทางการขนส่งที่ต่างกัน ทำให้ทาง   SKTRANSPORT  จำเป็นต้องขอข้อมูลตามข้างต้นเพื่อใช้ในการประเมินค่าใช้จ่าย

1v
5k
pn
vq
tr