ขนส่งทางอากาศ

Air  Freight

SKTRANSPORT

การขนส่งสินค้าโดยทางอากาศ เป็นการขนส่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากปัจจุบันการค้ามีการแข่งขันสูง การขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าจึงต้องการความรวดเร็วที่มากขึ้น

ทั้งนี้เครื่องบินในปัจจุบันมีการสร้างเครื่องบินซึ่งมีขนาดใหญ่ และสมรรถภาพในการบินสูง สามารถบรรจุ สินค้าและบรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้น มีเครื่องมือในการขนส่งอันทันสมัยครบครัน

 

นอกจากนี้ยังมีการขยายและปรับปรุงบริเวณคลังสินค้าที่ท่าอากาศยาน ให้กว้างขวางทันสมัย เพื่อ การขนส่งสินค้าด าเนินไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว จากผู้ส่งที่เมืองต้นทาง ไปยังเมืองผู้รับปลายทาง

ข้อดี

  • เป็นการขนส่งสินค้าที่รวดเร็วที่สุดกว่าการขนส่งประเภทอื่น

  • ความแน่นอนของเวลาในการขนส่ง (ถ้าไม่เกิดเหตุสุดวิสัยร้ายแรง)

  • เหมาะกับการขนส่งระยะไกล ๆ และต้องการความรวดเร็ว

  • ปลอดภัยต่อสินค้า เหมาะกับสินค้าที่ไม่แข็งแรงเสียหายระหว่างการขนส่งได้ง่าย

ข้อเสีย

  • มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการขนส่งประเภทอื่น

  • มีการจำกัดขนาดและน้ำหนักของสินค้า

  • การขนส่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

  • กฎข้อบังคับเยอะกว่าการขนส่งประเภทอื่น ๆ

SKTRANSPORT   ยังมีบริการดำเนินพิธีการศุลกากร ทั้งฝั่งขาออก และฝั่งขาเข้าที่ประเทศไทย

บริการรับสินค้าจากต้นทาง

บริการแพคกิ้งตีลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่งสินค้า

และการทำประกันภัยความเสี่ยงหายจากการขนส่งอีกด้วย เป็นต้น

บริการทั้งหมดเป็นบริการที่ผ่านกระบวนการทางศุลกากรอย่างถูกต้องทั้งหมด 

มีเอกสาร ใบเสร็จ ใบกำกับภาษีครบทุกขั้นตอน สามารถนำไปใช้ในงานบัญชี และยื่นสรรพากรได้

(วิธีตรวจสอบเบื้องต้น ท่านกำลังนำเข้าสินค้าด้วยวิธีผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ ...คลิ๊ก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือตรวจสอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

รบกวนคุณลูกค้าเตรียมข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

 1. ที่อยู่ ต้นทาง/ปลายทางที่จะจัดส่งสินค้า

 2. รายละเอียดสินค้า เช่นสินค้าคืออะไร เอาไว้ทำอะไร รูปภาพสินค้า

 3. รายการสินค้า หรือ อินวอยสินค้า

 4. จำนวนสินค้า ขนาดสินค้า และน้ำหนักสินค้า

5. พิกัด HS CODE (ถ้ามี) 

**เนื่องจากสินค้าแต่ละชนิดมีภาษีที่แตกต่างกัน มีขนาด ,น้ำหนักสินค้าที่แตกต่างกัน และต้นทาง-ปลายทางการขนส่งที่ต่างกัน ทำให้ทาง   SKTRANSPORT  จำเป็นต้องขอข้อมูลตามข้างต้นเพื่อใช้ในการประเมินค่าใช้จ่าย

Image by Jordan Sanchez
Image by Emiel Molenaar
Image by Tim Gouw
Image by Robert Bye