ขนส่งทางทะเล

Sea Freight

SKTRANSPORT

การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นส่วนประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งของ ระบบการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสินค้าได้คราวละมากๆ และค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ

   

 รูปแบบการขนส่ง ทางทะเลในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ (Container Box)

 

โดยสินค้าที่จะขนส่ง จะต้องมีการนามาบรรจุตู้ (Stuffing) และมีการขนย้ายตู้ขึ้นไว้ บนเรือ Container Ship ซึ่งออกแบบมาเป็น พิเศษ สาหรับใช้ในการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์

SKTRANSPORT มีบริการขนส่งออก และนำเข้าจากทุกท่าเรือทั่วโลก แบ่งเป็น 2 บริการหลักๆดังนี้  

1.  LCL (Less Than Container Load)   บริการขนส่งทางเรือแบบไม่เต็มตู้ หรือ LCL โดยมีเรือออกทุกสัปดาห์ไปยังท่าเรืออื่นๆ ทั่วโลก

2.  FCL (Full container load) บริการขนส่งทางเรือแบบเต็มตู้ Container    มีเรืออกทุกสัปดาห์ไปยังท่าเรืออื่นๆ ทั่วโลกอีกทั้งเราสามารถติดตามสถานะของการขนส่งสินค้าในตลอดระยะ โดยแบ่งเป็นตู้ประเภทต่างๆ ดังนี้

  • 20 ฟุต ปริมาตร 32 ลูกบาศก์เมตร (CBM)

  • 40 ฟุต ปริมาตร 64 ลูกบาศก์เมตร (CBM)

  • 40 ฟุต (HQ) ปริมาตร 71 ลูกบาศก์เมตร (CBM)

  • ตัวอย่างตู้ขนาดอื่นๆ ที่เราให้บริการ เช่น Open Top, Reefer, Flatrack

07.jpg

หมายเหตุ ปริมาตรการบรรจุสินค้าจริง จะขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวสินค้าเป็นสำคัญ

หมายเหตุ วิธีคำนวณปริมาตรของสินค้าเป็นหน่วยลูกบาศก์เมตร หรือ คิว หรือ CBM คำนวนโดย ความ กว้างxยาวxสูง (เมตร)

SKTRANSPORT   บริการยังครอบคลุมถึงการดำเนินพิธีการศุลกากร ทั้งฝั่งขาออก และฝั่งขาเข้าที่ประเทศไทย

บริการรับสินค้าจากต้นทาง

บริการแพคกิ้งตีลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่งสินค้า

และการทำประกันภัยความเสี่ยงหายจากการขนส่งอีกด้วย เป็นต้น

บริการทั้งหมดเป็นบริการที่ผ่านกระบวนการทางศุลกากรอย่างถูกต้องทั้งหมด 

มีเอกสาร ใบเสร็จ ใบกำกับภาษีครบทุกขั้นตอน สามารถนำไปใช้ในงานบัญชี และยื่นสรรพากรได้

(วิธีตรวจสอบเบื้องต้น ท่านกำลังนำเข้าสินค้าด้วยวิธีผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ ...คลิ๊ก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือตรวจสอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

รบกวนคุณลูกค้าเตรียมข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

 1. ที่อยู่ ต้นทาง/ปลายทางที่จะจัดส่งสินค้า

 2. รายละเอียดสินค้า เช่นสินค้าคืออะไร เอาไว้ทำอะไร รูปภาพสินค้า

 3. รายการสินค้า หรือ อินวอยสินค้า

 4. จำนวนสินค้า ขนาดสินค้า และน้ำหนักสินค้า

5. พิกัด HS CODE (ถ้ามี) 

**เนื่องจากสินค้าแต่ละชนิดมีภาษีที่แตกต่างกัน มีขนาด ,น้ำหนักสินค้าที่แตกต่างกัน และต้นทาง-ปลายทางการขนส่งที่ต่างกัน ทำให้ทาง   SKTRANSPORT  จำเป็นต้องขอข้อมูลตามข้างต้นเพื่อใช้ในการประเมินค่าใช้จ่าย