ขนส่งทางทะเล

Sea Freight

SKTRANSPORT

การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นส่วนประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งของ ระบบการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสินค้าได้คราวละมากๆ และค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ

   

 รูปแบบการขนส่ง ทางทะเลในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ (Container Box)

 

โดยสินค้าที่จะขนส่ง จะต้องมีการนามาบรรจุตู้ (Stuffing) และมีการขนย้ายตู้ขึ้นไว้ บนเรือ Container Ship ซึ่งออกแบบมาเป็น พิเศษ สาหรับใช้ในการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์

SKTRANSPORT มีบริการขนส่งออก และนำเข้าจากทุกท่าเรือทั่วโลก แบ่งเป็น 2 บริการหลักๆดังนี้  

1.  LCL (Less Than Container Load)   บริการขนส่งทางเรือแบบไม่เต็มตู้ หรือ LCL โดยมีเรือออกทุกสัปดาห์ไปยังท่าเรืออื่นๆ ทั่วโลก

2.  FCL (Full container load) บริการขนส่งทางเรือแบบเต็มตู้ Container    มีเรืออกทุกสัปดาห์ไปยังท่าเรืออื่นๆ ทั่วโลกอีกทั้งเราสามารถติดตามสถานะของการขนส่งสินค้าในตลอดระยะ โดยแบ่งเป็นตู้ประเภทต่างๆ ดังนี้

  • 20 ฟุต ปริมาตร 32 ลูกบาศก์เมตร (CBM)

  • 40 ฟุต ปริมาตร 64 ลูกบาศก์เมตร (CBM)

  • 40 ฟุต (HQ) ปริมาตร 71 ลูกบาศก์เมตร (CBM)

  • ตัวอย่างตู้ขนาดอื่นๆ ที่เราให้บริการ เช่น Open Top, Reefer, Flatrack

หมายเหตุ ปริมาตรการบรรจุสินค้าจริง จะขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวสินค้าเป็นสำคัญ

หมายเหตุ วิธีคำนวณปริมาตรของสินค้าเป็นหน่วยลูกบาศก์เมตร หรือ คิว หรือ CBM คำนวนโดย ความ กว้างxยาวxสูง (เมตร)

SKTRANSPORT   บริการยังครอบคลุมถึงการดำเนินพิธีการศุลกากร ทั้งฝั่งขาออก และฝั่งขาเข้าที่ประเทศไทย

บริการรับสินค้าจากต้นทาง

บริการแพคกิ้งตีลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่งสินค้า

และการทำประกันภัยความเสี่ยงหายจากการขนส่งอีกด้วย เป็นต้น

บริการทั้งหมดเป็นบริการที่ผ่านกระบวนการทางศุลกากรอย่างถูกต้องทั้งหมด 

มีเอกสาร ใบเสร็จ ใบกำกับภาษีครบทุกขั้นตอน สามารถนำไปใช้ในงานบัญชี และยื่นสรรพากรได้

(วิธีตรวจสอบเบื้องต้น ท่านกำลังนำเข้าสินค้าด้วยวิธีผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ ...คลิ๊ก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือตรวจสอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

รบกวนคุณลูกค้าเตรียมข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

 1. ที่อยู่ ต้นทาง/ปลายทางที่จะจัดส่งสินค้า

 2. รายละเอียดสินค้า เช่นสินค้าคืออะไร เอาไว้ทำอะไร รูปภาพสินค้า

 3. รายการสินค้า หรือ อินวอยสินค้า

 4. จำนวนสินค้า ขนาดสินค้า และน้ำหนักสินค้า

5. พิกัด HS CODE (ถ้ามี) 

**เนื่องจากสินค้าแต่ละชนิดมีภาษีที่แตกต่างกัน มีขนาด ,น้ำหนักสินค้าที่แตกต่างกัน และต้นทาง-ปลายทางการขนส่งที่ต่างกัน ทำให้ทาง   SKTRANSPORT  จำเป็นต้องขอข้อมูลตามข้างต้นเพื่อใช้ในการประเมินค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

© 2023 by Fly Right Movers. Proudly created with Wix.com

CONTACT

Phone: 063-2185169

            061-951-6544

Email: sktransport.2009@gmail.com

Line: @sktransport

WORKING HOURS

Mon - Fri: 8.30 am - 17.30 pm

​​Saturday: 9.00 am - 17.00 pm

Phone:  063-218-5169

              061-951-6544

Email:  sktransport.2009@gmail.com

Line:   @sktransport