บริการขนส่ง จีน – ไทย

บริการขนส่ง จีน-ไทย ทางรถ (HOT)

ขั้นตอนการใช้งานบริการทางรถ

1. ลูกค้าติดต่อเข้ามาแจ้งข้อมูลสินค้าและตกลงราคาค่าขนส่งกับเจ้าหน้าที่เซลล์

2. เจ้าหน้าที่เซลล์เปิดรหัสการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า

3. ลูกค้าแจ้งผู้ขายในจีน ให้เขียนข้อมูล (Shipping Mark) ลงบนกล่องสินค้าให้ชัดเจน

4. ระยะเวลาการขนส่งทางรถ จากจีน ถึง ไทย ประมาณ 5-7 วัน

5. เมื่อสินค้าถึงไทย เจ้าหน้าที่เซลล์แจ้งลูกค้าเพื่อชำระค่าขนส่ง

6. บริษัทจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า หรือลูกค้ามารับสินค้าเองที่โกดังไทย

บริการขนส่ง จีน-ไทย ทางเรือ

ขั้นตอนการใช้บริการทางเรือ

1. ลูกค้าติดต่อเข้ามาแจ้งข้อมูลสินค้าและตกลงราคาค่าขนส่งกับเจ้าหน้าที่เซลล์

2. เจ้าหน้าที่เซลล์ออกรหัสการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า

3. ลูกค้าแจ้งผู้ขายในจีน ให้เขียนข้อมูล (Shipping Mark) ลงบนกล่องสินค้าให้ชัดเจน

4. ระยะเวลาการขนส่งทางเรือ จากจีน ถึง ไทย ประมาณ 15-20 วัน

5. เมื่อสินค้าถึงไทย เจ้าหน้าที่เซลล์แจ้งลูกค้าเพื่อชำระค่าขนส่ง

6. บริษัทจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า หรือลูกค้ามารับสินค้าเองที่โกดังไทย

Contact Us

E-Mail :
info.dktransports@gmail.com

Tel :
063-2185169

Line :
@dktransports
(มีเครื่องหมาย @ นำหน้า)

FB :
Coming soon